Cylchlythyr yr Hydref

Cylchlythyr yr Hydref

Wel am haf arbennig a gawsom! Yn ogystal â gweld ein hollymwelwyr rheolaidd, braf oedd croesawu nifer o dwristiaid i’n siop fferm…pawb yn dymuno profi’r dewis eang o gynnyrch blasus sydd ar gael yng Ngogledd Cymru. Rydym mor lwcus cael bwyd mor fendigedig ar stepen ein drws!

Hooton's @ Menai Seafood Festival

Daeth cannoedd ohonoch i fwynhau Gwyl Bwyd Môr y Fenai rai wythnosau yn ôl…a chawsom ddiwrnod bendigedig. Roedd hyd yn oed y tywydd ar ei orau. Prynwyd mwy o fefus nag erioed o’r blaen gyda James a Mr Hooton yn gorfod cario rhagor drwy’r dyrfa gydol y prynhawn! Gwyl wych…a phawb wedi mwynhau.

Homemade Apple Juice Anglesey

Cafwyd cnwd afalau ardderchog eleni, ac mae ein sudd afal ar gael yn awr yn y siop fferm! Sudd blasus i dorri’r syched, ar gael mewn dau fath, Katy a Discovery…a rhagor ar y gweill!

Homegrown Potatoes AngleseyRydym wedi bod yn tyfu mathau arbennig o datws eleni, ac mae’r Pink Fir Apple a’r Mayan Gold ar gael yn y fferm siop yn awr. Tatws Pink Fir Apple yw’r rhain; math traddodiadol, hir a chnyciog gyda chroen pinc a chnawd hufenog, melyn. Mae blas cneuog a bendigedig iddynt a’r ffordd orau i’w coginio yw eu berwi yn eu crwyn. Tatws hyfryd wedi eu berwi, stemio, pobi neu mewn saladau. Daw’r daten Mayan Gold o fryniau isel yr Andes ym Mheriw, gyda lliw euraidd a blas eithaf cneuog y pridd; delfrydol ar gyfer gwneud sglodion neu ei rhostio a does dim angen ei berwi’n gyntaf.

Homemade Jams Anglesey

Bu dipyn o arbrofi yma’n ddiweddar, gan greu blasau jam newydd…a defnyddio mefus fel prif flas…felly gallwch yn awr brynu jam Mefus a Mint, Mefus a Siocled a hyd yn oed Siocled Gwyn!

Farm fresh vegetables Anglesey

Bydd ein tatws, ffa, moron, ffa dringo, afalau, mefus, garlleg, tsilis, betys, rwdan, kale, pwmpenni, gorfetys, a’n yn barod i’w casglu ac yn y siop fferm awr.

This article was filed under:

Cylchlythyr Siop Fferm