Tyfu i garu…Betys

Tyfu i garu…Betys

I’w baratoi

I’w coginio yn gyfan…golchwch ond peidiwch â’u plicio

Torrwch y coesynnau i oddeutu 2.5cm (gan adael y gwraidd yn y gwaelod)

Pobwch mewn popty isel am 2-3 awr, wedi’u lapio mewn ffoil neu mewn ychydig bach o ddwr mewn dysgl gaserol â chaead

Fel arall, ewch ati i’w paratoi yn yr un modd, a’u mudferwi am awr

A wyddech chi?

Hwythau’n llawn nitradau, mae gostwng pwysedd gwaed a chynyddu stamina ymhlith rhai’n unig o fanteision yfed sudd betys.

www.horticulturewales.co.uk

This article was filed under:

Siop Fferm