Telerau ac Amodau Taleb Rhodd

  • Mae Talebau Rhodd yn ddilys i’w defnyddio yn Siop Fferm a Chaffi Hooton’s Homegrown ym Mrynsiencyn ac yn Siop Fferm Hooton’s Homegrown yng Nghanolfan Arddio Fron Goch yng Nghaernarfon.
  • Mae’r Talebau Rhodd yn ddilys am flwyddyn o’r dyddiad prynu.
  • Ni ellir cyfnewid Talebau Rhodd am arian parod neu Daleb Rhodd arall.
  • Rhaid i’r prynwr dalu am unrhyw beth sydd y tu hwnt i werth y Daleb Rhodd.
  • Ni ellir rhoi Talebau Rhodd newydd yn lle rhai a gollir, a ddifrodir neu a ladratwyd.