Swydd Wag Fferm

Swydd Wag Fferm

Dyma gyfle gwych i ymuno â’n tîm…

Gweithiwr Garddwriaethol

I helpu gyda phob agwedd o waith cynhyrchu ffrwythau a llysiau, o’r plannu i’r cynaeafu

Bydd angen rhywfaint o waith ar y penwythnos o bosib

Sgiliau/Gallu:

Cefndir mewn garddwriaeth (neu ddiddordeb brwd mewn tyfu)

Mae angen trwydded yrru lawn

Y gallu i weithio i safon uchel heb oruchwyliaeth

Os hoffech gyflwyno cais, ffoniwch ni ar 01248 430322 neu ebostio info@hootonshomegrown.co.uk

 

This article was filed under:

Cyffredinol