Hamperau a Thalebau

Hamperau a Thalebau

Dewch i flasu gwir flas Cymru gydag Hamper yn llawn o’r cynhyrchion Cymreig gorau posib.

Mae gennym amrywiaeth o hamperau o amrywiol faint, gan gynnwys ein hamper fwyaf, o’r enw ‘Ynys Môn’, sydd ar gael i’w prynu wedi’u gwneud yn barod, neu beth am ddod atom a dewis eich cynhwysion eich hunain ac fe wnawn ni eu troi’n hamper i chi.  Gallwch archebu hamperi hefyd i’w danfon i unrhyw le yn y Deyrnas Unedig… gyrrwch fanylion eich dewis atom mewn e-bost ar ein tudalen cyswllt, a gallwn gysylltu â chi i gadarnhau’r archeb ac i gymryd eich taliad dros y ffôn.

Neu beth am brynu Taleb Rhodd Hooton’s Homegrown i rywun a gadael iddynt ddewis pethau eu hunain…ar gael fesul £5, £10 ac £20, ac yn ddilys am flwyddyn o’r dyddiad prynu, ac i’w wario yn ein naill Siop Fferm ac yn ein Caffi. Mae’r talebau ar gael i’w prynu yn y siop neu ar-lein. Darllenwch ein Amodau a Thelerau Taleb Rhodd.

Syniadau perffaith i unrhyw un sy’n mwynhau bwyd da!

I’r bobl lwcus hynny sy’n dod ar eu gwyliau i Ogledd Cymru brydferth, gallwn ddarparu bocs groeso o gynhyrchion lleol blasus i gychwyn eich gwyliau.  Mae ein Bocs Brecwast yn cynnwys Bacwn cartref wedi’i halltu, Wyau Ynys Môn, Bara wedi’i bobi’n lleol, Menyn Cymreig, Jam a Marmaled Cartref, Bara Brith a Theisennau Cri Cartref, Llefrith, Sudd Afal, Bagiau Te Cymreig a Choffi Dwyfor. Gallwch ei archebu drwy anfon neges e-bost atom neu dros y ffôn.

Archebu Thalebau Hooton’s Homegrown

  • Your Details

  • Gift Vouchers

    Please note there is a minimum spend of £10 so one £10 voucher must be included with every order.
  • Please enter a number greater than or equal to 0.
  • Please enter a number greater than or equal to 1.
  • Please enter a number greater than or equal to 0.
  • £ 0.00