Garlleg Ynys Môn

Garlleg Ynys Môn

Mae Garlleg Ynys Môn yn rhan o Hooton’s Homegrown, a leolir ym Mrynsiencyn, Ynys Môn.

Rydym wedi bod yn dysgu am garlleg, a’i dyfu’n llwyddiannus am nifer o flynyddoedd ar raddfa fechan.  Mae cynhyrchiant bellach wedi cael ei gynyddu ac mae’n garlleg ar gael ar-lein a gellir ei anfon i unrhyw le ym Mhrydain.

Mae gan y garlleg rydym ni’n ei dyfu lawer mwy o flas na’r garlleg sy’n cael ei fewnforio rydych chi’n ei weld yn y rhan fwyaf o siopau.

Rydym yn eu plannu â llaw yn y gaeaf, ac mae’r garlleg gwyrdd cyntaf ar gael i’w gynaeafu ym ddiwedd mis Mai, dechrau mis Mehefin. Mae ganddo flas mwyn, ac mae’n suddog iawn – sy’n berffaith ar gyfer prydau hafaidd ysgafn.

Mae’r prif gynhaeaf garlleg yn digwydd ym mis Awst, mae’r planhigion yn cael eu codi’n ofalus ac rydym yn mynd â nhw i’n tai gwydr lle maen nhw’n cael eu sychu gan ddefnyddio dim ond gwres yr haul.  Bydd ein garlleg yn para nes y gwanwyn canlynol.

Pan fyddant wedi cael eu sychu, mae ein garlleg yn llawn blas, gan roi hwb blasus iawn i’r rhan fwyaf o brydau bwyd.

Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth gynyddol o fwydydd drwy ddefnyddio ein garlleg ein hunain, fel ein bara garlleg ein hunain, a’n marmaled garlleg a nionod poblogaidd.