Ffrwythau a Llysiau

Ffrwythau a Llysiau

Mae ein hasbaragws a gasglwyd â llaw ar gael yn awr!

Gallai ffrwythau a llysiau a gasglwyd o’n caeau fod yn eich basged siopa o fewn munudau!

Nid yw bwyd yn gallu bod lawer mwy ffres na blasus na hyn!

Rydym yn hadu, plannu ac yn cynaeafu cnydau drwy gydol y flwyddyn.

Mae ein ffrwythau a’n llysiau yn cael eu tyfu gyda gofal i gael gwell blas.  Maen nhw’n faethlon, yn flasus ac yn ffres.

Rydym yn tyfu amrywiaeth eang o ffrwythau a llysiau tymhorol, gan gynnwys:

  • Asbaragws a mefus a’n garlleg gwych sydd wedi ennill sawl gwobr!
  • Tatws newydd, moron a nionod blasus.
  • Neu, yn fwy anghyffredin (ond ddim yn llai blasus!) bresych deiliog, pwmpenni a berwr y dŵr.
  • Gallwch hefyd Gasglu eich Ffrwythau a’ch Llysiau eich hun yn ystod misoedd yr haf.

Mae cynhyrchion blasus yn Hooton’s drwy’r flwyddyn! Cliciwch yma i weld ryseitiau tymhorol.

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am yr hyn sydd ar gael drwy ddarllen ein bwletinau newyddion ‘Ar y Fferm’, yma ar y wefan ac ar Facebook a Twitter.