Cyswllt

Ffoniwch Hooton’s Homegrown ar 01248 430322, neu llenwch y ffurflen isod, edrychwn ymlaen at glywed gennych. Os na lwyddwn i ateb yn syth, peidiwch â phoeni, mae’n siwr y byddwn yn trwsio’r tractor neu’n bwydo’r moch!

Our Locations

Siop a Chaffi Fferm Ynys Môn

Gwydryn Hîr
Brynsiencyn
Ynys Môn
LL61 6HQ

01248 430644

Siop Fferm Caernarfon

(yng Nghanolfan Arddio Fron Goch)
Ffordd Pant
Caernarfon
LL54 5RL

01286 675132