Cynhyrchion o’n Cegin

Cynhyrchion o’n Cegin

Gwynfor a Layla sy’n rhedeg ein cegin brysur. Maen nhw’n creu amrywiaeth anferth o fwydydd blasus drwy ddefnyddio ein cigoedd, ein ffrwythau a’n llysiau.

Mae Gwynfor yn ymfalchïo yn ei gaserolau a’i bastai hynod flasus; mae ei Bastai Stêc Du Cymreig yn hynod boblogaidd. Mae o hefyd yn gyfrifol am ein cyri, pastai’r bwthyn, lasagne a llawer o brydau parod eraill sy’n tynnu dŵr i’ch dannedd.

Mae Layla yn gyfrifol am ein hamrywiaeth o deisennau rhagorol. Mae ei theisennau sbwng Victoria yn ysgafn, ac mae ei theisennau lemwn yn flasus iawn. Os rowch chi wybod iddi ymlaen llaw, fe wnaiff hi hyd yn oed goginio teisen ben-blwydd i chi.

Defnyddir ryseitiau traddodiadol i wneud clasuron Cymreig fel Bara Brith, Teisennau Cri a Bisgedi Aberffraw.

Mae Layla yn gwneud ein jam, gan droi ein ffrwythau yn amrywiaeth gwych o jamiau. Ymysg eraill, ein jam mefus a’n jam mafon yw’r rhai mwyaf poblogaidd.

Mae ein llysiau’n cael eu defnyddio i wneud siytnis a jelïau. Dewiswch o relish Betys, Riwbob, Marmalêd Nionyn gyda garlleg, jeli mintys a llawer iawn mwy.

Mae’r Nadolig yn amser prysur iawn yn y gegin. Mae’r teisennau’n cael eu coginio a’u haddurno, mae pwdinau Nadolig yn cael eu stemio, mae’r mins-peis yn cael eu gwneud, ynghyd â llawer o ddanteithion Nadoligaidd eraill.