Casglu Eich Hun

Casglu Eich Hun

PYO wedi cau tan y flwyddyn nesaf

Mae ein mefus, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn aeddfed rhwng Mehefin a Medi.

Rydym yn tyfu ein mefus gan ddefnyddio system ar y bwrdd, sy’n golygu nad ydynt yn cyffwrdd â’r ddaear, maent yn cael eu gosod mewn twnneli, ac fe gawn ffrwyth aeddfed sych mewn unrhyw dywydd!

Pam na wnewch chi ddod draw i’w casglu a gwneud eich jam blasus eich hun. (Gofynnwch am daflen rysáit)

Bydd mwyar duon, riwbob, pys a ffa ar gael i chi eu casglu yn hwyrach yn y tymor.

Mae gennym stondin fferm ar y safle sy’n gwerthu ein cigoedd, ein ffrwythau a’n llysiau ein hunain, yn ogystal â detholiad o nwyddau eraill.

Mae ein safle Casglu Eich Hun ar yr A5025, un filltir o Borthaethwy i gyfeiriad Pentraeth. (Fe welwch arwyddion ar y ffordd)