Bwydydd Lleol Eraill

Bwydydd Lleol Eraill

Er mwyn cyfoethogi eich profiad siopa, rydym hefyd yn gwerthu bwydydd blasus gan gynhyrchwyr lleol eraill.

  • The Mushroom Garden – cynhyrchion madarch egsotig
  • Halen Môn – Halen Môn sydd wedi ennill nifer o wobrau
  • Becws Alun – pobydd crefftus o Gonwy
  • Y Cwt Caws – Caws Gafr Caled a Meddal o Ynys Môn
  • Caws Rhyd y Delyn – Caws o Fferm Laeth Teulu o Ynys Môn
  • Mygdy Derimôn – Detholiad o Gaws a Physgod wedi’u mygu
  • Popty’r Bryn – Taffi Triog
  • Celtic Kitchen – Siytnis a Chyffeithiau o Ynys Môn
  • Eboni ac Eifori – Cyffug o Bwllheli, sydd wedi ennill gwobrau

Dyma ragflas o’r bwyd crefftus lleol gwych sydd ar gael yn ein siopau fferm.