Caffi a Barbeciw

Caffi a Barbeciw

Mae ein caffi yma ym Mrynsiencyn ar agor drwy gydol y flwyddyn, saith diwrnod yr wythnos.  Rydym yn croesawu plant, mae’n gwbl ddiogel, ac rydym yn cynnig platiad llai o’r rhan fwyaf o’n prydau bwyd.

Gall Marina a’i thîm goginio brecwast Cymreig Hooton’s, cawl cartref, amrywiaeth o fwyd poeth ac oer amser cinio a’n Cinio Dydd Sul poblogaidd… lle mae angen archebu bwrdd weithiau!  Mae te prynhawn a theisen gartref hefyd ar y fwydlen!

Mae popeth posib yn cael ei wneud gartref gan ddefnyddio ein cigoedd, ein ffrwythau a’n llysiau ein hunain gan sicrhau ansawdd, ffresni a blas!

Os yw’r tywydd yn ffafriol, cewch fwynhau eich pryd y tu allan wrth fwrdd picnic neu ar y lawnt, ymlacio a mwynhau’r golygfeydd ysblennydd tuag at Eryri.  Yn ystod yr haf, gallwch fwynhau byrgyr Cig eidion Du Cymreig wedi’i goginio dros siarcol Cymreig o’n sied Farbeciw…blasus iawn!  Nid oes gennym drwydded i werthu alcohol, ond mae croeso i chi ddod â photel gyda chi!

Gallwn gynnig gwasanaeth Wi-Fi i chi am ddim, sy’n berffaith ar gyfer y cyfarfodydd anffurfiol hynny, tra byddwch chi’n mwynhau eich coffi a’ch teisen gartref!

Cliciwch yma i weld sampl o Hooton’s Homegrown Cafe Menu.