Amdanom Ni

Amdanom Ni

Mae Hooton’s Homegrown wedi esblygu dros yr hanner canrif ddiwethaf o fferm datws a grawnfwydydd i’r busnes aml faes fel ag y mae heddiw.

Daeth Michael i Gwydryn Hir o Goleg Amaethyddol, ar ôl cael ei fagu yn Lincolnshire.  Am flynyddoedd lawer, grawnfwydydd a thatws oedd yn cael eu tyfu ar y fferm.  Priododd â Rosalind yn 1968 a ganwyd iddynt dri mab: Andrew, James a Simon.

Dechreuwyd tyfu ffrwythau ar raddfa fechan iawn yn 1989 gyda mefus i’w casglu eich hun mewn un cae wrth y lôn.  Bwrdd bychan oedd eu ‘siop’ ym mhen draw’r dreif.  Cafodd asbaragws ei blannu ac roedd yn boblogaidd iawn – roedd yn cael ei werthu wrth y drws cefn.

Dychwelodd Andrew a James yn ôl adref i’r fferm, ac yn fuan, plannwyd llawer iawn mwy o gnydau.

Gyda’r cynnydd mewn amrywiaeth o gnydau, yn fuan, nid oedd ganddynt le i bopeth ar eu stondin fferm, ac adeiladwyd Siop y Fferm yn 1998.  Dilynwyd hynny gyda’r caffi yn ôl galw poblogaidd a chyflogwyd sawl unigolyn lleol.

Ychwanegwyd Moch, Gwartheg Du Cymreig, Defaid a Dofednod Buarth at y fferm i ddarparu cig ar gyfer y safle bwtsiera newydd.

Sefydlwyd cae casglu eich nwyddau eich hun ym Mhorthaethwy i wasanaethu cwsmeriaid yn yr ardal honno

Gan fod llawer o’u cwsmeriaid yn teithio o Ben Llŷn, fe agoront siop yng Nghanolfan Arddio Fron Goch, Caernarfon er hwylustod iddynt.

Mae taith y teulu Hooton hyd yn hyn wedi datblygu wrth arbrofi, drwy waith caled a chariad at ddatblygu’r busnes dros y blynyddoedd.  Mae’r llwyddiant hwn yn bennaf oherwydd staff ffyddlon a chydwybodol ac wrth gwrs, y rhan bwysicaf un – cwsmeriaid ffyddlon.