Hafan

Croeso i Hooton’s Homegrown.  Yma, ar fferm y teulu, rydym ni’n gweithio fesul medr bwyd nid milltiroedd!

Yn Hooton’s, rydym yn tyfu ein ffrwythau a’n llysiau ein hunain, ac rydym yn magu ein da byw ein hunain hefyd. Mae’r cynhyrchion i gyd yn cael eu casglu’n ofalus, eu lladd a’u paratoi ar y safle, gan sicrhau ansawdd, ffresni a gwell blas! Yna, mae ein cynhyrchion hynod o ffres yn cael eu gwerthu yn ein siopau fferm, ac fel prydau bwyd blasus iawn yn ein caffi (Mae’r caffi AR GAU ar hyn o bryd).

Mae’n wych gwybod o ble y daw eich bwyd! Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Michael, Rosalind, Andrew a James.

Hooton's Homegrown...Countryside Alliance Wales Champion Hooton's Farm Shop North Wales Farm Shop & Cafe Anglesey North Wales

The Latest Articles From the Farm

The News in Brief

Hamperau a Thalebau

Hamperau a Thalebau

Mae gennym amrywiaeth o hamperau o amrywiol faint sydd ar gael i’w prynu wedi’u gwneud yn barod, neu beth am ddod atom a dewis eich cynhwysion eich hunain ac fe wnawn ni eu troi’n hamper i chi. Neu beth am brynu Taleb Rhodd Hooton’s Homegrown i rywun a gadael iddynt ddewis pethau eu hunain…ar gael fesul £5, £10 ac £20, ac yn ddilys am flwyddyn o’r dyddiad prynu, ac i’w wario yn ein naill Siop Fferm ac yn ein Caffi. Syniadau perffaith i unrhyw un sy’n mwynhau bwyd da!

Yn eu Tymor

Yn eu Tymor

Casglu’n ffres ac yn eu tymor: Asbaragws, Tatws Newydd, Garlleg, Mefus, a Gwsberis Seasonal Recipes.

Cinio Nadolig yn y Caffi

Cinio Nadolig yn y Caffi

A ydych chi’n bwriadu cael cinio Nadolig efo’ch ffrindiau neu’ch cydweithwyr? Pam na ddewch chi i’n caffi ni i gael pryd o fwyd ardderchog…cliciwch yma i weld ein Bwydlen Nadolig. Bydd angen i chi archebu bwrdd.